Το Έργο MedisWet αποσκοπεί στην καταγραφή των νησιώτικων υγροτόπων της Μεσογείου (2017-2020)

Various hands-on courses were organized for teachers, so as to increase the multiplier effect of environmental awareness.

Στο Έργο για την προστασία των Μεσογειακών νησιωτικών υγρότοπων (MedisWet) συμμετέχουν εννιά Μεσογειακές χώρες και έχει ως στόχο την επιτυχή υλοποίηση δράσεων αντίστοιχων με αυτές του προγράμματος καταγραφής νησιωτικών υγρότοπων στην Ελλάδα (http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/) και την Κύπρο (http://www.cypruswetlands.org) σε όλα τα νησιά της Μεσογείου. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την χορηγία του ιδρύματος MAVA (MAVA fondation pour la nature) και περιλαμβάνει δράσεις για υλοποίηση της απογραφής των νησιωτικών υγροτόπων σε όλα τα νησιά της Μεσογείου, την ανάδειξη της σημασία τους και των υπηρεσιών που προσφέρουν, καθώς και την προώθησης στοχευμένων διαχειριστικών μέτρων σε τοπική και Μεσογειακή κλίμακα.

Το Έργο θα συμβάλει στην υλοποίηση του ψηφίσματος ΧΙΙ.14 της σύμβασης Ramsar για την “Διατήρηση των νησιωτικών υγρότοπων στην λεκάνη της Μεσογείου” και την επίτευξη των στόχων της Σύμβασης Ramsar και της MedWet. Το Ίδρυμα Terra Cypria στο πλαίσιο του Έργου θα ασχοληθεί επίσης με την εξέταση των 373 υγρότοπων που έχουν απογραφεί στην Κύπρο για να εντοπίσει αυτούς με την υψηλότερη περιβαλλοντική και οικολογική αξία, ενώ σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές θα προωθήσει την υλοποίηση μέτρων αποκατάστασης όπως επίσης και την διαμόρφωση ενός νομικού καθεστώτος προστασίας τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο

MedisWed – Cyprus Wetlands
Technical Report

MedisWed – Cyprus Wetlands
Restoration Report – Υγρότοποι: Εκβολές ποταμών Έζουσας, Ξερού και Διαρίζου, Πάφος, Κύπρος. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης και Προτάσεις για Προστασία, Αποκατάσταση και Ανάδειξη.