Skip to main content

Το 2023 ήταν μια χρονιά με πολλές προκλήσεις για το περιβάλλον και την προστασία του. Όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος παραμείναμε αφοσιωμένοι στην αποστολή μας: Την προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της αειφορίας, μέσα από την άσκηση πίεσης, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και μέσω προγραμμάτων που προωθούν δράσεις διατήρησης, προστασίας και έρευνας του περιβάλλοντος.

Με τη στήριξή σας, παλέψαμε και συνεχίζουμε να παλεύουμε για την προστασία της φύσης στο νησί μας. Τα σημαντικότερα επιτεύγματα μας μέσα στο 2023:

Οι αγώνες μας για την προστασία του Ακάμα συνεχίζονται

Το Ίδρυμα μας, μετά από επιτόπια επίσκεψη στον χώρο που διεξάγονταν τα έργα για το Εθνικό Δασικό Πάρκο (ΕΔΠ) Ακάμα εντόπισε σοβαρές παρεκκλίσεις από τους νομικά δεσμευτικούς όρους της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης.

Σε συνεργασία με το Birdlife Cyprus (Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου), τον Σύνδεσμο Προστασίας Άγριας Ζωής (Cyprus Wildlife Society) και την Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών (Cyprus Natural Coastline) αναλάβαμε άμεσα δράση.

Ασκήσαμε πίεση μέσα από επιστολές προς τα αρμόδια τμήματα, προς τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ακόμη και προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,, ζητώντας τους να λάβουν άμεσα μέτρα έτσι ώστε να διαφυλαχτεί ο Ακάμας. Παραστήκαμε  σε συναντήσεις  με τον Υπουργό, λάβαμε μέρος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος όπου καταθέσαμε τις θέσεις μας.  ασκήσαμε πίεση μέσα από δημοσίευση των τοποθετήσεών μας. Μπορείτε να βρείτε όλες μας τις τοποθετήσεις εδώ.

Οι προσπάθειες μας φαίνεται να έχουν αποδώσει καρπούς και ευελπιστούμε πως η συνέχεια των έργων στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, θα ακολουθεί όλες τις δεσμευτικές διαδικασίες, για την αποτελεσματικότερη προστασία του Ακάμα.

Το Ίδρυμα μας θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, να πιέζει και να εμπλέκεται ενεργά σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν τον Ακάμα. Για εμάς δεν τίθεται ζήτημα μη λειτουργίας του ΕΔΠ Ακάμα. Τίθεται όμως ζήτημα ορθής εφαρμογής του πλαισίου υλοποίησης του ΕΔΠ Ακάμα. Γιατί ο Ακάμας ανήκει σε όλους και κυρίως στις επόμενες γενεές. 

Εκπαιδεύσαμε πάνω από 2300 άτομα στο ΚΚΠΜ

Το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών συνέχισε το έργο του εκπαιδεύοντας και ευαισθητοποιώντας  σε θέματα περιβάλλοντος, οικολογίας, γεωγραφίας και αειφόρου ανάπτυξης. Τόσο μαθητές/ φοιτητές  από δημόσια και ιδιωτικά ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου, αλλά και του εξωτερικού, όσο και ενήλικες επισκέφτηκαν ή/και έμειναν στις εγκαταστάσεις μας, παρακολουθώντας τα πολυήμερα εκπαιδευτικά  μας προγράμματα, στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών. Άλλοι, παρακολούθησαν μονοήμερα προγράμματα κοντά μας, ή με δική μας επίσκεψη στον χώρο τους ή σε άλλες περιοχές του νησιού.

Ενημερώσαμε κοινότητες και φορείς για το δίκτυο Natura 2000 με παρουσιάσεις και εμπειρίες στη φύση

Μέσα από τις εμπειρίες και τις παρουσιάσεις που πραγματοποιήσαμε, στο πλαίσιο του έργου «Πανδώτειρα», 10 Κοινότητες και 5 Φορείς ενημερώθηκαν για το δίκτυο Natura 2000 στην Κύπρο, καθώς και για τις δράσεις του έργου.

Μιλήσαμε σε ακαδημαϊκά  Ιδρύματα, συνδέσμους που συνδέονται άμεσα με τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, και συμμετείχαμε στην Έκθεση Σκοποβολής, Κυνηγίου & Άγριας Ζωής.

Μέσα από εκδηλώσεις που διοργανώσαμε, ο κόσμος είχε την ευκαιρία να έρθει κοντά στη φύση, να ανακαλύψει τον πλούτο της και να μάθει γιατί είναι σημαντικό να προστατεύουμε τις συγκεκριμένες περιοχές. Μάθετε περισσότερα για τις εμπειρίες στη φύση:

Ξεκίνησε το «Κυπριακό Πρόγραμμα Χελώνα»

Φέτος, και στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που υπογράψαμε με το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών,  «Το Κυπριακό Πρόγραμμα Χελώνα» τέθηκε σε εφαρμογή.

Ένα πρόγραμμα συμμετοχής και εκπαίδευσης εθελοντών, προερχόμενων από ακαδημαϊκά ιδρύματα, σε θέματα προστασία των θαλάσσιων χελωνών στην περιοχή του Ακάμα και του ευρύτερου κόλπου Χρυσοχούς.

Το καλοκαίρι αυτό, αποτελεί για εμάς την αρχή ενός μεγάλου και όμορφου ταξιδιού, αφιερωμένου στην προστασία των δύο θαλάσσιων ειδών χελώνας, της Καρέτα (Caretta caretta) και της Πράσινης (Chelonia mydas), που συναντώνται σε αυτές τις περιοχές.

Το Ίδρυμα μας, εδώ και πάνω από 3 χρόνια, συνεργάζεται επίσης με τις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου, στο πρόγραμμα παρακολούθησης της φωλεοποίησης αλλά και των πιέσεων στην περιοχή του Lady’s Mile.

Έργο «Αποκατάσταση και αειφόρος χρήση για το Ακρωτήρι και το Κάβο Πύλα»

Στο πλαίσιο του έργου, έγιναν δράσεις για την αποκατάσταση σημαντικών οικοτόπων άγριας ζωής, καθώς και για την προώθηση οικολογικού τουρισμού.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις αποσκοπούσαν στο να μειωθούν οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στη χερσόνησο Ακρωτηρίου, που είναι σημαντικός παράγοντας της μείωσης της άγριας ζωής της περιοχής, και για τον σκοπό αυτό τοποθετήθηκαν μεταλλικοί φραγμοί. Επίσης, δημιουργήθηκαν χωμάτινοι φραγμοί ώστε να εμποδίσουν την πρόσβαση σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.

Μέσω του έργου, διοργανώσαμε το Ανοιξιάτικο Φεστιβάλ Ακρωτηρίου ώστε να προωθήσουμε τον οικολογικό τουρισμό στο Ακρωτήρικαι να αναδείξουμε την περιβαλλοντική αλλά και πολιτιστική αξία της περιοχής.

Επιπλέον, προκειμένου να υποστηριχθεί η οικονομική βιωσιμότητα της βόσκησης βοοειδών στον βάλτο Ακρωτηρίου, ολοκληρώθηκε ένα πλάνο για το «οικολογικό βοδινό κρέας» του βάλτου Ακρωτηρίου.

Εταίροι του έργου είναι το BirdLife Cyprus (με συντονιστικό ρόλο), το Τμήμα Περιβάλλοντος των Βρετανικών Βάσεων,το RSPB, και το Terra Cypria.

Αναλάβαμε δράση για την κλιματική κρίση

Η δράση μας στο θέμα της κλιματικής κρίσης συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα ενεργή. Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων Fit For 55, που στόχο έχουν τη μείωση των θερμοκηπιακών αερίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 55% έως το 2030, έγινε αναφορά στη σημασία θέσπισης ενός κλιματικού νόμου στην Κύπρο για την επιτυχή και έγκαιρη επίτευξη των νέων πιο φιλόδοξων στόχων.

Συνδιοργανώσαμε με το Τμ. Περιβάλλοντος, ημερίδα για τις κλιματικές πολιτικές στην Κύπρο, για τους αναθεωρημένους στόχους και πολιτικές που προγραμματίζονται στο πλαίσιο επικαιροποίησης του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

H νέοι μας έχουν ενδυναμωθεί στον αγώνα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, στο πλαίσιο του «Generation Klimact» προσεγγίσαμε 500 νέους μαθητές ηλικίας 9-18, τους ενημερώσαμε για το πρόβλημα της κλιματικής κρίσης αλλά κυρίως, τους δώσαμε εργαλεία με τα οποία οι ίδιοι μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο. Οι μαθητές και μαθήτριες του Generation KlimACT βρέθηκαν μέχρι και τις Βρυξέλλες για να ζητήσουν περισσότερη κλιματική δράση από Ευρωβουλευτές και συμμετείχαν σε εκστρατεία ενημέρωσης μέσω βίντεο, στο οποίο έκαναν επίκληση σε όλους και όλες να ευαισθητοποιηθούν για ένα μέλλον χωρίς κλιματικές καταστροφές.

Συνεχίσαμε τις δράσεις για τη διατήρηση του Γύπα στην Κύπρο

Στο πλαίσιο του έργου «Ζωή με τους Γύπες», πάνω από 250 μαθητές σχολείων των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου έμαθαν για τους γύπες και τις απειλές που αντιμετωπίζουν, μέσα από δραστηριότητες και παιχνίδια. Κάποιοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την απελευθέρωση δύο γυπών, ενώ άλλοι συμμετείχαν στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας.

Διενεργήσαμε πάνω από 620 ερωτηματολόγια που απευθύνονταν κυρίως σε κυνηγούς και κτηνοτρόφους, ώστε να μάθουμε περισσότερα για τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων και τη γνώση των νομικών συνεπειών. Με τη συμμετοχή μας στην Έκθεση Σκοποβολής, Κυνηγίου & Άγριας Ζωής ενημερώσαμε τους παρευρισκόμενους για το έργο της μονάδας  σκύλων της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας που είναι εκπαιδευμένοι ώστε να ανιχνεύουν δηλητηριασμένα δολώματα.

Τον Σεπτέμβριο, απελευθερώθηκαν 14 γύπες, οι οποίοι εισήχθησαν από την Ισπανία, στο πλαίσιο του έργου, με σκοπό την ενδυνάμωση και διατήρηση του πληθυσμού. Οι γύπες παρακολουθούνται καθημερινά μέσω συσκευών εντοπισμού GPS, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί σε πάνω από το 90% των ατόμων που πετούν ελεύθερα. Τον Δεκέμβριο εισήχθησαν ακόμη 15 γύπες οι οποίοι θα απελευθερωθούν μετά από 6 μήνες περίπου.

Τέλος, συμμετείχαμε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γύπα, που πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του προγράμματος “LIFE with Vultures” σε ένα μεγάλο δίκτυο επιστημόνων που εργάζονται για τη διατήρηση των γυπών σε όλο τον κόσμο.

Εταίροι του έργου «Ζωή με τους Γύπες» είναι οι: BirdLife Cyprus, Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, Vulture Conservation Foundation και  Terra Cypria.