+357 25 320034

Έργα

MedIsWet 2

Το νέο μας πρόγραμμα, «MedIsWet 2», ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020 με τη χορηγία του Ιδρύματος MAVA. Στο πρόγραμμα λαμβάνουν...

Ζωή με τους Γύπες (LIFE18 NAT/CY/001018)

Το Terra Cypria-Το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος είναι ένας από τους τέσσερις εταίρους μαζί με το BirdLife Cyprus, την...

Παρακολούθηση Ερπετών και Αμφιβίων

Παρακολούθηση Ερπετών και Αμφιβίων (της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) στην περιοχή του δικτύου NATURA 2000 “ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΑΚΑΜΑΣ”...

Υλοποίηση Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030

Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να έχει μεγάλες επιπτώσεις στην κοινωνία του τόπου μας στο προσεχές μέλλον. Για παράδειγμα, η προβλεπόμενη...

ΠΑΝΔΩΤΕΙΡΑ – LIFE IP Physis, Διαχείριση του δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο και διαμόρφωση ενός αειφόρου μέλλοντος

Το LIFE IP Physis (LIFE 18 IPE / CY / 000006) αποτελείται από μια ομάδα δράσεων με σκοπό να καταστήσει...

Έργο #StayTuned με το Terra Cypria

Σειρά διαδικτυακών παρουσιάσεων και συζητήσεων με σκοπό να ενημερώσουμε το κοινό αλλά και να δώσουμε μια ευχάριστη νότα σε αυτές...

Έργο ReTrack

Διαχείριση περιοχών μικρής κλίμακας μέσω καινοτόμων μεθόδων παρακολούθησης κίνησης και αποκρυπτογράφησης συμπεριφοράς ερπετών...

Έργο AccESS

Ένα πιλοτικό έργο για την εξάλειψη των εμποδίων στη συμμετοχή εθνικών περιβαλλοντικών ΜΚΟ στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης....

MedisWet project

A project for the inventories of all the Mediterranean island wetlands....

Χαρτογράφηση κυπριακών υγροτόπων

Το έργο αυτό είχε ως στόχο να εντοπίσει τους σημαντικούς υγροτόπους στην Κύπρο....

Έργο AgroLIFE

Ένα Έργο για την προώθηση και αξιολόγηση μεθοδολογιών, ώστε να επιτρέψει να καταστεί δυνατή η μακροπρόθεσμη διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων...

Έργο MEDSCAPES

Ένα Έργο για την ανάπτυξη μεθόδου αξιολόγησης του χαρακτήρα του τοπίου ως εργαλείο για την αποτελεσματική διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς...