+357 25 320034

Έργα

Έργο #StayTuned με το Terra Cypria

Σειρά διαδικτυακών παρουσιάσεων και συζητήσεων με σκοπό να ενημερώσουμε το κοινό αλλά και να δώσουμε μια ευχάριστη νότα σε αυτές...

Έργο ReTrack

Διαχείριση περιοχών μικρής κλίμακας μέσω καινοτόμων μεθόδων παρακολούθησης κίνησης και αποκρυπτογράφησης συμπεριφοράς ερπετών...

Έργο AccESS

Ένα πιλοτικό έργο για την εξάλειψη των εμποδίων στη συμμετοχή εθνικών περιβαλλοντικών ΜΚΟ στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης....

MedisWet project

A project for the inventories of all the Mediterranean island wetlands....

Χαρτογράφηση κυπριακών υγροτόπων

Το έργο αυτό είχε ως στόχο να εντοπίσει τους σημαντικούς υγροτόπους στην Κύπρο....

Έργο AgroLIFE

Ένα Έργο για την προώθηση και αξιολόγηση μεθοδολογιών, ώστε να επιτρέψει να καταστεί δυνατή η μακροπρόθεσμη διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων...

Έργο MEDSCAPES

Ένα Έργο για την ανάπτυξη μεθόδου αξιολόγησης του χαρακτήρα του τοπίου ως εργαλείο για την αποτελεσματική διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς...

Έργο MeDTrends

Ένα Έργο για την θαλάσσια οικονομική ανάπτυκη στην Μεσόγειο....

Έργα HasNa

Μέσω του Έργου διοργανώθηκαν σεμινάρια για την πάταξης της λαθροθηρίας....

Πουλιά για το μέλλον

Ένα δικοινοτικό Έργο για την παράνομη παγίδευση μετανασταυτικών πουλιών....

Έργο BIOforLIFE

(English) An awareness-raising campaign for appreciating biodiversity in our life....

Εξεύρεση λύσεων μέσω της Συναντίληψης

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε και οργανώθηκε από την οργάνωση HasNa (ΗΠΑ). Ήταν μια δικοινοτική εκπαιδευτική επίσκεψη στις ΗΠΑ για την...