Η περιοχή της Μεσογείου έχει αναγνωριστεί ως «hotspot» κλιματικής αλλαγής και για αυτό η Κύπρος αναμένεται να βιώσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής νωρίτερα και με μεγαλύτερη ένταση από άλλες περιοχές της Ευρώπης. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, αλλά δυστυχώς, ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας στην ολότητα της, δεν αντιλαμβάνεται την κλιματική αλλαγή ως μια πραγματική και σοβαρή κρίση. Κατά συνέπεια, παρατηρούμε δυστυχώς ότι, οι ενέργειες και προσπάθειες που γίνονται για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος είναι δυσανάλογες με το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος.

Η νεολαία προβλέπεται να επηρεαστεί περισσότερο από όλες τις άλλες ηλικιακές ομάδες της κυπριακής κοινωνίας από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Γι’ αυτό είναι καιρός οι νέοι της Κύπρου να γίνουν ενεργοί πολίτες και να διεκδικήσουν, ένα ασφαλές και ευήμερο μέλλον μακριά από τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Έχοντας τα παραπάνω υπόψη, το Terra Cypria, σε συνεργασία με το Climate Action Network (CAN) Europe, έχει ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2021 τη δημιουργία ενώς κινήματος νέων το οποίο θα έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση και την παρότρυνση των πολιτικών της χώρας για περισσότερη κλιματική δράση.

Το κίνημα ονομάζεται Generation ΚLIMACT και το Terra Cypria:

  1. Παρέχει σε μαθητές εκπαιδεύσεις σε θέματα κλιματικών αλλαγών
  2. Ενημερώνει για τους διάφορους τρόπους κινητοποίησης και άσκησης της ενεργού πολιτότητας από τους νέους
  3. Βοηθά στην πραγματοποίηση συναντήσεων με πολιτικούς με σκοπό την επικοινωνία των απαιτήσεών τους

Οι συμμετέχοντες του κινήματος είναι μαθητές 9-18 ετών από σχολεία από όλη την Κύπρο οι οποίοι συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις και  εκπαιδεύσεις.

Απώτερος σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός ενημερωμένου κινήματος νέων το οποίο θα είναι σε θέση να δρα από μόνο του και μέσα από τη γνώση να μπορέσει να αυτονομηθεί και να μεγαλώνει  ευαισθητοποιώντας   και άλλους νέους της χώρας.