Το πρόγραμμα, «Habitat restoration and wise use for Akrotiri and Cape Pyla», ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα  Darwin Plus και θα διαρκέσει 3 χρόνια.

Στο πρόγραμμα λαμβάνει μέρος το Terra Cypria σε συνεργασία με το BirdLife Cyprus (συντονιστής έργου), το Τμήμα Περιβάλλοντος των Βρετανικών Βάσεων και το RSPB (Royal Society for the Protection of Birds).

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να μετατρέψει υποβαθμισμένες περιβαλλοντικά περιοχές στο Ακρωτήρι και στο Κάβο Πύλα, σε περιοχές όπου η άγρια ζωή μπορεί να ευδοκιμήσει και παράλληλα να δημιουργήσει οφέλη για την τοπική κοινωνία.

Στο Ακρωτήρι, το έργο εστιάζει στην αποκατάσταση συγκεκριμένων κομματιών του υγροτοπικού συστήματος, στην προστασία ειδών βλάστησης, στην ανάπτυξη ευκαιριών οικοτουρισμού για την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας και στην ενθάρρυνση της ορθολογιστικής και αειφορικής  χρήσης της περιοχής.

Παράλληλα, θα γίνουν δράσεις υποστήριξης της μακροπρόθεσμης οικονομικής βιωσιμότητας της βόσκησης ως ένα αειφόρο εργαλείο διατήρησης και θα εκπονηθεί ένα σχέδιο διαχείρισης της διακίνησης εντός της περιοχής με στόχο την προστασία ευαίσθητων οικοτόπων. Επίσης θα προωθηθεί η περιοχή του Ακρωτηρίου σαν ένας φιλικός προς το περιβάλλον τουριστικός προορισμός για την απόλαυση του πλούσιου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Στο Κάβο Πύλα θα υλοποιηθούν δράσεις διαχείρισης της ακακίας που αποτελεί ξενικό χωροκατακτητικό είδος.

Αναλυτικότερα, οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στις δύο περιοχές  περιλαμβάνουν:

  1. Δράσεις διαχείρισης της Ακακίας, που αποτελεί Ξενικό Χωροκατακτητικό Είδος (Invasive Alien Species – Acacia saligna) στο Κάβο Πύλα.
  2. Διαχείριση των καλαμιών στη Λίμνη Μακριά στο Ζακάκι, Ακρωτήρι.
  3. Υποστήριξη της αειφόρου βόσκησης -περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά, στο Λιβάδι του Ακρωτηρίου.
  4. Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης διακίνησης και προσβασιμότητας με στόχο την προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων και ενδιαιτημάτων του Ακρωτηρίου.
  5. Δράσεις προώθησης του οικοτουρισμού στο Ακρωτήρι.