Επίτροποι

Οι Επίτροποι του Ιδρύματος, υπεύθυνοι για την πολιτική και προώθηση των σκοπών του, είναι οι:

 • κ. Κώστας Κλεάνθους, Επιχειρηματίας (Πρόεδρος)
 • κ. Adrian Akers Douglas, Εκπαιδευτής Αεροπορίας
 • κ. Γιώργος Γαλαταριώτης, Επιχειρηματίας
 • κ. Γιώργος Λεβέντης, Επιχειρηματίας
 • κα. Emine Çolak, Δικηγόρος
 • κ. Λάκης Ζαβαλής, Επιχειρηματίας
 • κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Βουλευτής, πρώην Επίτροπος Περιβάλλοντος

Επίτιμος Πρόεδρος του Ιδρύματος είναι ο κ. Αναστάσιος Π. Λεβέντης. CBE

Διευθυντές

Το Διευθυντικό Συμβούλιο διορίζεται για να υποστηρίζει το έργο των Επιτρόπων, αποτελείται από τουλάχιστον τέσσερα και το πολύ επτά μέλη.

Το σημερινό Διευθυντικό Συμβούλιο της Terra Cypria αποτελείται από τους:

 • κ. Κώστας Κλεάνθους, Πρόεδρος Συμβουλίου
 • κ. Γιώργος Γαλαταριώτης, Επιχειρηματίας
 • κα. Κυριακή Μιχαήλ , Διευθύντρια Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικών Μελετών
 • κ. Λάκης Ζαβαλής, Επιχειρηματίας
 • κ. Λεύκιος Σεργίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής Ιδρύματος Terra Cypria

Εκτελεστικός Διευθυντής

κ. Λεύκιος Σεργίδης, Βιολόγος