(Ελληνικα) H παγκόσμια βιοποικιλότητα απειλείται και χρόνο με το χρόνο η κατάσταση επιδεινώνεται κυρίως λόγω διαφόρων ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και η...