Στις 20.07.2022 το Ίδρυμά μας υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας μαζί με το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, για το θέμα της προστασίας των θαλασσίων χελωνών της Κύπρου.

Με το μνημόνιο αυτό το Ίδρυμά μας, μέσω του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικών Μελετών που λειτουργούμε στην Κρήτου Τέρρα, θα έχει πλέον ενεργό ρόλο σε θέματα προστασίας και διατήρησης των θαλασσίων χελώνων στο νησί μας, με την εμπλοκή, διαχείριση και εκπαίδευση ομάδων εθελοντών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Με αυτή μας την εμπλοκή, με συνεργασία με την ομάδα παρακολούθησης των ειδών στην Κύπρο και πάντα υπό την καθοδήγηση του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, προσβλέπουμε στο να ενισχυθούν οι δράσεις για ευαισθητοποίηση, διατήρηση και προστασία των θαλάσσιων χελώνων στο νησί, να επωφεληθούν οι τοπικές κοινότητες και να εμπλουτιστούν οι γνώσεις μας για αυτό το τόσο σημαντικό είδος ζώου.

Όλοι μαζί πλέον, θα εργαστούμε για την προστασία και ανάδειξη των θαλάσσιων χελώνων του νησιού μας, και αυτό είναι υπόσχεση.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Δρ. Κώστα Καδή και του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου κ. Ανδρέα Α. Γρηγορίου, η Διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών κα Μαρίνα Αργυροού και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ιδρύματός μας κ. Λεύκιος Σεργίδης.