+357 25 320034

Έργα

Έργο ReTrack

Διαχείριση περιοχών μικρής κλίμακας μέσω καινοτόμων μεθόδων παρακολούθησης κίνησης και αποκρυπτογράφησης συμπεριφοράς ερπετών...
Read More →

Έργο AccESS

Ένα πιλοτικό έργο για την εξάλειψη των εμποδίων στη συμμετοχή εθνικών περιβαλλοντικών ΜΚΟ στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης....
Read More →

Έργο MedisWet

Το Έργο MedisWet αποσκοπεί στην καταγραφή των νησιώτικων υγροτόπων της Μεσογείου...
Read More →

Χαρτογράφηση κυπριακών υγροτόπων

Το έργο αυτό είχε ως στόχο να εντοπίσει τους σημαντικούς υγροτόπους στην Κύπρο....
Read More →

Έργο AgroLIFE

Ένα Έργο για την προώθηση και αξιολόγηση μεθοδολογιών, ώστε να επιτρέψει να καταστεί δυνατή η μακροπρόθεσμη διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων...
Read More →

Έργο MEDSCAPES

Ένα Έργο για την ανάπτυξη μεθόδου αξιολόγησης του χαρακτήρα του τοπίου ως εργαλείο για την αποτελεσματική διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς...
Read More →

Έργο MeDTrends

Ένα Έργο για την θαλάσσια οικονομική ανάπτυκη στην Μεσόγειο....
Read More →

Έργα HasNa

Μέσω του Έργου διοργανώθηκαν σεμινάρια για την πάταξης της λαθροθηρίας....
Read More →

Πουλιά για το μέλλον

Ένα δικοινοτικό Έργο για την παράνομη παγίδευση μετανασταυτικών πουλιών....
Read More →

Έργο BIOforLIFE

(English) An awareness-raising campaign for appreciating biodiversity in our life....
Read More →

Εξεύρεση λύσεων μέσω της Συναντίληψης

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε και οργανώθηκε από την οργάνωση HasNa (ΗΠΑ). Ήταν μια δικοινοτική εκπαιδευτική επίσκεψη στις ΗΠΑ για την...
Read More →

Το ιστορικό κέντρο της Λεμεσού και οι κοινότητες της πόλης

Πρόκειται για την οργάνωση μιας σειράς διαλέξεων και περιπάτων στην παλιά πόλη της Λεμεσού βασισμένη στο βιβλίο «Ηχώ από τα...
Read More →