Μια αριθμητική εκτίμηση του ενδεχόμενου τουριστικού εισοδήματος που χάνεται κάθε χρόνο από την αρνητική εικόνα της Κύπρου, λόγω της παράνομης παγίδευσης μεταναστευτικών πουλιών που λαμβάνει χώρα στο νησί μας. Η έκθεση παρουσιάστηκε στη διάσκεψη του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα «Παράνομη θανάτωση πτηνών» που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα το 2011.

Συγγραφείς: Κώστας Ορουντιώτης, Παναγιώτα Κουτσόφτα, Άρτεμις Γιορδαμλή
Χρονιά Έκδοσης: 2011