Καθημερινή Ζωή και ο Πολιτισμός της τουρκοκυπριακής κοινότητας της παλιάς πόλης της Λεμεσού χρηματοδοτήθηκε από το UNDP-ACT, Πολιτιστικά Προγράμματα. (2006-2008)

Το Ίδρυμα Terra Cypria δημοσίευσε ένα τρίγλωσσο βιβλίο με μοναδικό, και μέχρι τώρα άγνωστο, υλικό που συλλέχθηκε από δύο τουρκοκύπριους Λεμεσιανούς, τους αδελφούς Οζάη και Σελτζιούκ Ακίφ, και βασίστηκε στις γνώσεις, τις αναμνήσεις και την έρευνά τους. Εκτός από την έκδοση του βιβλίου οργανώθηκαν δημόσιες παρουσιάσεις του βιβλίου  σε ελληνικά και τουρκοκυπριακά ακροατήρια, καθώς και ‘’πολιτιστικές διαδρομές’’ με επικεφαλής τους συγγραφείς σε τμήματα της παλιάς πόλης που περιγράφονται στο βιβλίο τους. Το βιβλίο επιβραβεύτηκε με Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας για το έτος 2008.