Το Terra Cypria – το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος αναζητά συνεργάτη για τη θέση του Λειτουργού Προγραμμάτων.

 

Λειτουργός Προγραμμάτων

Ώρες Εργασίας Μερική Απασχόληση – 20 ώρες τη βδομάδα
Μισθός €10.086 ετησίως Ακαθάριστος (δεν προσφέρουμε 13ο μισθό)
Εργοδότης Terra Cypria-το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του  Περιβάλλοντος
Περίοδος Απασχόλησης 1 χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα 3 χρόνια
Έδρα Εργασίας Λεμεσός
Έναρξη Εργασίας Άμεσα

 

Περιγραφή θέσης:

O/Η Λειτουργός Προγραμμάτων θα είναι υπεύθυνος/η για τη διεκπεραίωση των αναγκών που προκύπτουν από τις ανάγκες και υποχρεώσεις του Ιδρύματος προς το πρόγραμμα LIFEwithVULTURESCY που πρόσφατα έχει ξεκινήσει. Στόχος του προγράμματος είναι να αποτρέψει την εξαφάνιση του Γύπα από την Κύπρο και να συνεισφέρει στην επανάκαμψη του πληθυσμού του. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των κύριων απειλών του Γύπα στην Κύπρο, με δράσεις ενάντια στη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, τη σήμανση εναέριων καλωδίων μεταφοράς φορτίου, για αποφυγή προσκρούσεων, και την παροχή συμπληρωματικής τροφής στο είδος.

Ο Συντονιστής του προγράμματος είναι ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου. Το Ίδρυμα Terra Cypria είναι ένας από τους υπολοίπους εταίρους, μαζί την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και τον διεθνή Οργανισμό Vulture Conservation Foundation.

Ο/Η Λειτουργός θα εργάζεται σε στενή συνεργασία με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Ιδρύματος,, στον οποίο θα είναι υπόλογος, καθώς και με το υπόλοιπο προσωπικό του Ιδρύματος, αλλά και τους υπόλοιπους εταίρους του προγράμματος για την υλοποίηση των δράσεων που ανάλαβε να διεκπεραιώσει το Ίδρυμα.

 

Κύρια καθήκοντα και Υποχρεώσεις

 • Συντονισμός και υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού, αλλά και εξειδικευμένων ομάδων στόχων του προγράμματος για το πρόβλημα της παράνομης τοποθέτησης δηλητηριασμένων δολωμάτων στη φύση, καθώς και των άλλων απειλών που αντιμετωπίζει το είδος,
 • Ετοιμασία, υλοποίηση και επεξεργασία ερωτηματολογίων προς διάφορες ομάδες του πληθυσμού για καλύτερη κατανόηση του φαινομένου της τοποθέτησης δηλητηριασμένων δολωμάτων στη φύση,
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση αλλαγής στάσης στις ομάδες στόχους του προγράμματος ?
 • Τεχνική επιμέλεια οικονομικών εγγράφων, απαραίτητων για την ετοιμασία οικονομικών αναφορών, σε συνεργασία με το λογιστήριο και τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Ιδρύματος Terra Cypria και το Συντονιστή του Προγράμματος,
 • Συμμετοχή σε εργασίες πεδίου του προγράμματος.
 • Σύνταξη τεχνικών αναφορών, βάσει αναγκών του προγράμματος,
 • Διεξαγωγή επιστημονικής και βιβλιογραφικής έρευνας, για διαμόρφωση απόψεων και θέσεων σε θέματα που θ’ αφορούν το πρόγραμμα και σύνταξη σχετικών αναφορών;
 • Συνεργασία με το προσωπικού του Ιδρύματος και όλο το εταιρικό σχήμα για τη διεκπεραίωση των δράσεων του προγράμματος.
 • Συμμετοχή στη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων βάσει αναγκών του προγράμματος;

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης.
 • Εξαιρετική ικανότητα διατύπωσης και επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά.
 • Πολύ καλή ικανότητα διατύπωσης και επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στ’ αγγλικά.
 • Ευχάριστη και επικοινωνιακή προσωπικότητα, με ικανότητα προσαρμογής συμπεριφοράς ανάλογα με το χώρο και τα άτομα με τα οποία θα έρχεται σ’ επαφή.
 • Καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS office),
 • Άδεια Οδήγησης αυτοκινήτου.
 • Πολύ καλή ικανότητα ομαδικής εργασίας και συνεργασίας με άλλα άτομα ή ομάδες.
 • Πολύ καλή ικανότητα πειθούς.
 • Προθυμία για εργασία πέραν των καθορισμένων ωρών εργασίας, και κατά το Σαββατοκύριακο ή άλλες αργίες, αν χρειαστεί, καθώς και διεξαγωγή επαγγελματικών ταξιδιών εκτός έδρας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

 

Προσόντα που θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα:

 • Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό σε επιστήμη σχετική με το Περιβάλλον.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοιας φύσης εργασία για τουλάχιστον ένα χρόνο.

 

Παρακαλώ να στείλετε το πλήρες βιογραφικό σας σημείωμα μαζί με συνοδευτική επιστολή στην κα Σκεύη Συμεωνίδου (info@terracypria.org), σημειώνοντας ως θέμα ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, μέχρι τις 24.11.2019. Σχετικά με τις αιτήσεις, θα τηρηθεί πλήρης εμπιστευτικότητα.