Μια μονογραφία του Λ. Ψιλάκη με βάση τα επιχειρήματα υπέρ και κατά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (έκδοση μόνο στ’ αγγλικά)

Συγγραφέας: Λουκάς Ψιλλάκης
Χρονιά Έκδοσης: 2006