Η πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια για καταγραφή της πλούσιας πανίδας της Κύπρου με την συμβολή 44 αναγνωρισμένων και εξειδικευμένων επιστημόνων, κυπρίων και ξένων. Το εγχείρημα ολοκληρώνεται με την ενσωμάτωση περισσότερων από 1000 ξεχωριστών φωτογραφιών.