Αντίδραση Περιβαλλοντικών Οργανώσεων στην προώθηση υποδομών στο πλαίσιο του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα.

Οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις διαμαρτύρονται για τη διαδικασία προκήρυξης και ανάθεσης του «Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για τους Κόμβους Υποδομών Διαχείρισης του Εθνικού Δασικού Πάρκου (ΕΔΠ) Ακάμα», που έχει ακολουθηθεί στο πλαίσιο της εκπόνησης του «Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του ΕΔΠ Ακάμα». Η τελετή βράβευσης του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προγραμματίζεται αύριο, 7 Φεβρουαρίου 2020. Ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός αφορά τον σχεδιασμό υποδομών εξυπηρέτησης επισκεπτών, όπως αναψυκτήρια, χώροι στάθμευσης και καταστήματα προϊόντων, που περιλαμβάνονται στο «Σχέδιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη του ΕΔΠ Ακάμα», το οποίο όμως δεν έχει ακόμα υποβληθεί στις αναγκαίες μελέτες.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω Σχέδιο δεν έχει υποβληθεί ακόμα σε Δέουσα Εκτίμηση / Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση. Η Δέουσα Εκτίμηση / Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση απαιτείται βάσει νομοθεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας και Ευρωπαϊκών Οδηγιών για έργα, σχέδια και προγράμματα που πιθανόν να επηρεάζουν σημαντικά περιοχές του Δικτύου Natura 2000, όπως η Χερσόνησος Ακάμα.

Επίσης, το Σχέδιο δεν έχει υποβληθεί σε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως προνοείται από σχετική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και Ευρωπαϊκή Οδηγία.Οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις θεωρούν πως η διεξαγωγή του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, πριν από την ετοιμασία των αναγκαίων μελετών, αποτελεί μία βεβιασμένη ενέργεια, η οποία δεν λαμβάνει υπόψη και ουσιαστικά φαίνεται να προκαθορίζει τη χωροθέτηση υποδομών σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές στη Χερσόνησο Ακάμα (π.χ. Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή Λάρας-Τοξεύτρας και Παράκτια Ζώνη, όπως αυτή ορίζεται από το 7ο Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την Ολοκληρωμένη Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου), πριν από τη διαδικασία περιβαλλοντικής έγκρισης και επικύρωσης του «Σχεδίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη του ΕΔΠ Ακάμα».

Ζητούμε την αποφυγή δημιουργίας τετελεσμένων, με τη διακοπή της διαδικασίας υλοποίησής του Σχεδίου μέχρι την υποβολή του σε Δέουσα Εκτίμηση / Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΠΟΚ-ΜΚΟ), ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΥΠΡΟΥ, ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ, ΠΤΗΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ (BIRDLIFE CYPRUS), ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-TERRA CYPRIA, ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΚΑΜΑ, ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΝΑΛΙΑ ΦΥΣΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ