+357 25 320034

Εκδόσεις

Μια εισαγωγή στην Άγρια Ζωή της Κύπρου

Η πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια για καταγραφή της πλούσιας πανίδας της Κύπρου με την συμβολή 44 αναγνωρισμένων και εξειδικευμένων επιστημόνων, κυπρίων... Read More

Οι επιπτώσεις στην οικονομία της Κύπρου από την παράνομη παγίδευση και σφαγή των μεταναστευτικών πτηνών της Ευρώπης

Μια αριθμητική εκτίμηση του ενδεχόμενου τουριστικού εισοδήματος που χάνεται κάθε χρόνο από την αρνητική εικόνα της Κύπρου, λόγω της παράνομης... Read More

Ηχώ από τα παλιά: η Τουρκοκυπριακή κοινότητα της Λεμεσού και η κληρονομιά της

Μια τριγλωσσική έκδοση (ελληνική, τουρκική, αγγλική) που καταγράφει τη συμβολή της τουρκοκυπριακής κοινότητας Λεμεσού στην εμπορική και πολιτιστική ανάπτυξη της... Read More

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κύπρο: Μια γενική επισκόπηση των διαθέσιμων επιλογών

Mια επισκόπηση των επιλογών πολιτικής που επέλεξε η Κύπρος μεταξύ 2005-07 και της καταλληλότητάς τους από τον Κώστα Oρουντιώτη, 2007... Read More

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί: Πού βρισκόμαστε σήμερα στην Ευρώπη και την Κύπρο

Μια μονογραφία του Λ. Ψιλάκη με βάση τα επιχειρήματα υπέρ και κατά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος... Read More

Εισαγωγή του Κοινοτικού Κεκτημένου στην Κύπρο: Περιβαλλοντικό Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Με βάση το σεμινάριο που διοργάνωσε το Ίδρυμα κατά την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ,... Read More

Ορθοδοξία και Περιβάλλον μέσα σε μια ευρωπαϊκή προοπτική

Παρόλο που η σχέση της χριστιανικής πίστης με την προστασία του περιβάλλοντος είχε εγερθεί λίγα χρόνια νωρίτερα, κυρίως από τον... Read More