Νέα από τις Βρυξέλλες! Στο πλαίσιο Δημόσιας Διαβούλευσης, υποβάλαμε από κοινού με 30 ευρωπαϊκές οργανώσεις σχόλια για τη Δράση της ΕΕ...