+357 25 320034

Έργα

Μελέτη για τη βιώσιμη διαχείριση του Αγροκτήματος της Μητρόπολης Λεμεσού

Ο σκοπός της μελέτης ήταν να βοηθήσει στη βιώσιμη αξιοποίηση της περιουσίας της Εκκλησίας με μια προκαταρκτική μελέτη, που θα...

Δικοινοτικό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Το πρώτο Δικοινοτικό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  που επιχείρησε το Ίδρυμα χρηματοδοτήθηκε από το WWF. Περιλάμβανε τη διοργάνωση μαθημάτων για εκπαιδευτικούς,...

Έρευνα οικοτόπων

Η έρευνα οικοτόπων εκπονήθηκε από το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών, ως μέρος μιας ευρύτερης μελέτης για την αειφόρο διαχείριση των...

Βιώσιμη Αλιεία

Η Βιώσιμη αλιεία χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Υπουργείο Αιγαίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος» και αφορούσε έρευνα σχετικά με τις...

Πράσινη Συνείδηση

Μέσω αυτού του έργου, αναπτύχθηκε το Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος και δημιουργήθηκε το Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών στο χωριό Κρήτου Τέρρα. ...