+357 25 320034

ΚΚΠΜ – Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Το Κέντρο απασχολεί επιστήμονες/ ερευνητές στους τομείς της βιολογίας και των φυσικών επιστημών, οι οποίοι κατέχουν πλούσια γνώση και εμπειρία, τόσο στις εκπαιδευτικές, όσο και στις ερευνητικές δραστηριότητες.  Διαθέτει επίσης δύο καλά εξοπλισμένα εργαστήρια/ αίθουσες με καθίσματα για 40 άτομα το καθένα, καθώς και ένα δωμάτιο μελέτης / ανάπαυσης / παιχνιδιού με καθίσματα για 15 άτομα. Στους διδασκόμενους διατίθεται πρόσθετα μια πλούσια και θεματική βιβλιοθήκη, με βιβλία  γενικού και ειδικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Ο απαραίτητος εξοπλισμός για επιτόπια και εργαστηριακή παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένων μετρητών ροής, κλινομέτρων, ζυγών ακριβείας, φούρνου ξήρανσης, οξυγονόμετρου, μετρητών pH και αγωγιμότητας κλπ. βρίσκεται στη διάθεση οποιασδήποτε ομάδας επισκεπτών. Επίσης, προσφέρεται μια εκτενής βάση δεδομένων πλαισίου, με δελτία πληροφοριών, για κάθε ημέρα μελέτης, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις δεξιότητες και γενικότερα τις ειδικότερες δυνατότητες και εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την  κάθε κατηγορία διδασκόμενης ομάδας.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Όλα τα προγράμματα, με βάση μακροχρόνια πείρα και επιστημονική προσέγγιση πολλών ειδικοτήτων,  έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ικανοποιούν τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε ομάδας φοιτητών/ μαθητών που μας επισκέπτεται.

“Δεν υπάρχει καλύτερη αίθουσα διδασκαλίας για τη φύση και το τοπίο από την ίδια την ύπαιθρο”

Πατήστε στις πιο κάτω επιλογές για να μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα που προσφέρουμε

Δημόσια σχολεία

Τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να συνάδουν με το Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.)/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ε.Α.Α.) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, και ανταποκρίνονται στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ).

Όλα τα προγράμματα μπορούν να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις κάθε ομάδας μαθητών/φοιτητών.

τα προγράμματα (PDF)

Διαδρομή του Νερού

Μισή ημέρα

Τα παιδιά εξοικειώνονται με το νερό ως φυσικό πόρο, τη σημασία του, τις χρήσεις του (παλαιότερα και σήμερα), σχετικά προβλήματα και εναλλακτικές επιλύσεις τους, καθώς και τους γεωλογικούς – υδρογεωλογικούς συσχετισμούς. Χρησιμοποιώντας ένα χάρτη του χωριού, τα παιδιά αναζητούν προκαθορισμένες περιοχές συσχετισμένες με το νερό, όπως σε ένα «κυνήγι θησαυρού», συμπληρώνοντας, ως αποτέλεσμα επιτόπιας «εξερεύνησης», σε ένα ειδικό φυλλάδιο επιλεγμένα σημεία που έχουν παραμείνει κενά προς διερεύνηση.

Οικολογία του γλυκού νερού

Ολόκληρη ημέρα

Εξερεύνηση  των φυτών και ζώων που συναντώνται σε μόνιμα ρυάκια στα περίχωρα του χωριού Κρήτου Τέρρα, παρατηρώντας τους οργανισμούς, με ειδικά όργανα (στερεοσκόπια), και μαθαίνοντας για το πώς προσαρμόζονται ώστε να μπορούν να επιβιώνουν και να αναπαράγονται, καθώς και για τις τροφικές αλυσίδες και πλέγματα (δίκτυα διατροφής) από οργανισμό σε οργανισμό, στην υδρόβια οικολογία.

Οικολογία χερσαίων ασπόνδυλων

Ολόκληρη ημέρα

Διερεύνηση κοινοτήτων ασπόνδυλων ζώων  ενός  λόφου και μιας κοιλάδας. Μέσα από προσεκτική παρατήρηση και καθοδήγηση θεμελιώνονται οι έννοιες της οικολογίας.

Εισαγωγή στον Ακάμα

Ολόκληρη ημέρα

Μια εντυπωσιακή πεζοπορία, σε  τμήμα της χερσονήσου του Ακάμα, που διερευνά και εμπνέει τα παιδιά, με έμφαση στην εναλλαγή των ειδών της βλάστησης και την επίδραση διαφόρων φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων στα τοπία που συναντώνται.

Οι ακρογιαλιές

Μισή ημέρα

Τα παιδιά μαθαίνουν για το φυσικό και ανθρωπογενές παράκτιο περιβάλλον και τις σχετικές  οικολογικές αρχές. Ανακαλύπτουν δυναμικά τοπία, μέσω της συλλογής και παρατήρησης ασπόνδυλων ζώων, καθώς και μέσα από σχετικές συζητήσεις, εξερευνώντας τις βραχώδεις κοιλότητες.

Marine Litter
Marine Litter

Διερεύνηση θαλάσσιων απορριμμάτων

Μισή ημέρα

Τα παιδιά μαθαίνουν πώς να εντοπίζουν όλα τα είδη θαλάσσιων απορριμμάτων σε μια αμμώδη ακτή, αναγνωρίζοντας την προέλευση τους. Μαθαίνουν επίσης και πώς να τα καταγράφουν σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Αυτή η μελέτη στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τις νεότερες γενιές σχετικά με το πρόβλημα των απορριμμάτων στο θαλάσσιο και παράκτιο οικοσύστημα και επιδιώκει ώστε να αντιμετωπιστεί και να επιλυθεί η δημιουργία του προβλήματος.

Βρείτε τα ερπετά

Μισή ημέρα

Τα παιδιά συμμετέχουν σε διαδραστικό «κυνήγι θησαυρού»  ανακαλύπτοντας «κρυμμένα» ερπετά της Κύπρου χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της «επαυξημένης πραγματικότητας», δηλαδή  την απεικονιστική ενίσχυση της φύσης με ψηφιακό υλικό. Οι σαύρες και τα φίδια «ζωντανεύουν» εικονικά μπροστά στα μάτια τους, επιτρέποντάς τα να τα εξερευνήσουν με λεπτομέρεια, σε ένα πλήρως ασφαλές και διασκεδαστικό περιβάλλον.

Το φαράγγι του Άβακα

Μισή ημέρα

Ένας εντυπωσιακός περίπατος, με σκοπό την αποκάλυψη της γεωλογικής ιστορίας ενός απόκρημνου φαραγγιού, το οποίο εντάσσεται σε προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000, και βρίσκεται μέσα στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα. Τα παιδιά προτρέπονται να παρατηρούν πώς οι διάφοροι τύποι βράχων σχετίζονται με το σχήμα και τα χαρακτηριστικά του τοπίου. Μια εξερεύνηση ενός συστήματος κοιλάδων, το οποίο περικλείει διακριτούς γεωλογικούς σχηματισμούς, με εντυπωσιακά χαρακτηριστικά.

Εξερευνώντας το περιβάλλον μας με τις αισθήσεις μας

Μισή ημέρα

Χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους έξω στη φύση, τα παιδιά προτρέπονται να ανακαλύψουν τα μυστικά του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω παιχνιδιών και άλλων δραστηριοτήτων. Η δράση αυτή μπορεί να ενσωματώνεται σε ορισμένες από τις παραπάνω δραστηριότητες.

Δημιουργικές δραστηριότητες

Μισή ημέρα

Μοντελοποίηση ή και άλλου τύπου καλλιτεχνικές αποδόσεις, που βασίζονται στην εξερεύνηση του περιβάλλοντος κοντά στην  Κρήτου Τέρρα. Μια ευχάριστη, δημιουργική και διαπολιτιστική δραστηριότητα.

Ομαδικά παιχνίδια

Μισή ημέρα

Μια ποικιλία από διασκεδαστικές και ενδιαφέρουσες προκλήσεις που ενθαρρύνουν την ομαδική εργασία και την επίλυση προβλημάτων. Μπορεί να πραγματοποιηθεί ως αυτοδύναμη δραστηριότητα ή σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες.

Προσοχή! Οι αξιολογήσεις κινδύνου διατίθενται κατόπιν αιτήματος για όλες τις δραστηριότητες που προσφέρονται.

G.C.S.E., IB, A Level

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Ιχνηθέτηση και επανασύλληψη/ «Mark/recapture»  (Δείκτης Petersen – Lincoln)

Μισή ημέρα

Ιχνηθέτηση και επανασύλληψη με χρήση του δείκτη Petersen – Lincoln για τον υπολογισμό του πληθυσμού δύο ειδών σαλιγκαριού, τα οποία συναντώνται στη περιοχή γύρω από το ΚΚΠΜ. Ένα μέρος του πληθυσμού συλλαμβάνεται, σηματοδοτείται και απελευθερώνεται. Αργότερα, θα ληφθεί ένα άλλο δείγμα και θα μετρηθεί ο αριθμός των ατόμων που σημαδεύτηκαν προσωρινά, σε σχέση με τα υπόλοιπα.

Οικολογία της βλάστησης σε καμένες περιοχές

Ολόκληρη ημέρα

Εξέταση της βλάστησης και του εδάφους – βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων – με τη χρήση της μεθόδου τυχαίας δειγματοληψίας, και παρατήρηση της διαδικασίας οικολογικής  διαδοχής της βλάστησης σε ένα πευκοδάσος το οποίο κάηκε μερικά χρόνια πριν. Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρατηρήσουν ποιες είναι οι επιπτώσεις των πυρκαγιών σε ένα μεσογειακό δασικό οικοσύστημα και να μάθουν για τις προσαρμογές των φυτών.

Οικολογία Παράκτιων Οικοσυστημάτων

Ολόκληρη ημέρα

Διερεύνηση της κατανομής της χλωρίδας και πανίδας σε ένα βραχώδες παράκτιο οικοσύστημα με τη χρήση της μεθόδου συστηματικής ζώνης δειγματοληψίας (belt transect), εξετάζοντας την απόστασή τους από τη θάλασσα και τους αβιοτικούς παράγοντες που επηρεάζουν την παρουσία και το μέγεθος του πληθυσμού τους.

Οικολογία χερσαίων ασπόνδυλων

Ολόκληρη ημέρα

Διερεύνηση της οικολογίας χερσαίων ασπόνδυλων με τη χρήση τυχαίας δειγματοληψίας. Γίνεται αναγνώριση των ειδών και των οικολογικών βιοτικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους παρατηρώντας ταυτόχρονα τους  τρόπους με τους οποίους τα τροφικά πλέγματα καταφέρνουν να διατηρήσουν σε ισορροπία το οικοσύστημα.

Μελέτη βιομάζας χερσαίων ασπόνδυλων

Ολόκληρη ημέρα

Διερεύνηση των χερσαίων ασπόνδυλων μέσα σε ένα  λιβάδι, με τη χρήση τυχαίας δειγματοληψίας. Αναγνώριση των μεταξύ τους αλληλοεπιδράσεων και κατανόηση  του τρόπου με τον οποίο διατηρούν ένα οικοσύστημα σε ισορροπία. Εξέταση της βιομάζας τους με τη χρήση πυραμίδων αριθμών και βιομάζας, τροφικών πλεγμάτων και μεταφοράς ενέργειας.

Freshwater Ecology
Freshwater Ecology

Οικολογία γλυκού νερού

Ολόκληρη ημέρα

Διερεύνηση δύο μικρο- ενδιαιτημάτων  ενός ποτάμιου οικοσυστήματος. Μελετώντας το μέγεθος του πληθυσμού των ασπόνδυλων υδρόβιων ειδών και μετρώντας διάφορους αβιοτικούς παράγοντες, οι μαθητές υπολογίζουν τη βιοποικιλότητα του βιότοπου, με τη χρήση του δείκτη Simpsons.

Γίνεται επίσης αξιολόγηση της ποιότητας του νερού με τη χρήση βιοδεικτών.

Pond pollution study
Pond pollution study

Μελέτη ρύπανσης του νερού αρδευτικών δεξαμενών

Μισή ημέρα

Έλεγχος της ποιότητας του νερού τοπικών αρδευτικών δεξαμενών, με μετρήσεις βιοτικών- αβιοτικών παραγόντων και βιοδεικτών, ώστε να εντοπιστούν τυχόν ενδείξεις ρύπανσης.

IGCSE, AS, A Level

Τουρισμός

Ολόκληρη ημέρα

Διερεύνηση του πώς έχει επηρεασθεί η ανάπτυξη των χωριών  γύρω από την περιοχή του Ακάμα από  τον τουρισμό, και ποιες είναι οι σχετικές επιπτώσεις στην τοπική τους οικονομία, αλλά και στο φυσικό περιβάλλον.

Μετεωρολογία / Κλιματική Αλλαγή και Άνθρωποι

Μισή ημέρα

Διερεύνηση των τοπικών καιρικών συνθηκών, με τη χρήση εργαλείων μετεωρολογίας, καταγραφή των μεταβαλλόμενων συνθηκών, κατά την περίοδο επίσκεψης μιας ομάδας, και συζήτηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους ανθρώπους.

Αναζωογόνηση των περιοχών της Υπαίθρου

Μισή ημέρα

Διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στη μείωση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές και των προσπαθειών που καταβάλλονται για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Urban Studies

Αστική μελέτη

Ολόκληρη ημέρα

Διερεύνηση των χαρακτηριστικών, της μορφολογίας, του είδους και της κατανομής των χρήσεων, καθώς και της ζωνών οικονομικών δραστηριοτήτων του μεγαλύτερου οικισμού στην περιοχή της Πάφου.

Παράκτιες γεωμορφολογικές διεργασίες και ανθρώπινες παρεμβολές

Ολόκληρη ημέρα

Διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η θάλασσα επηρεάζει τις ακτογραμμές και των  πιέσεων και απειλών που αυτές δέχονται λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Υδρολογικές διεργασίες ποταμών

Ολόκληρη ημέρα

Διερεύνηση των φυσικών χαρακτηριστικών ενός ποταμού στην περιοχή, ξεκινώντας κοντά στην πηγή και καταλήγοντας κοντά στην εκβολή.