Σήμερα συζητούμε για το Τοπικό Σχέδιο Πέγειας, μαζί με το Πολεοδομικό Συμβούλιο. Εκφράζουμε την άποψη μας όπως και άλλοι οργανωμένοι και μη φορείς για το υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο.

Οι εισηγήσεις μας στηρίζονται στις αρχές της αειφορίας.

Η κάλυψη των οικιστικών αναγκών και οι επεκτάσεις περιοχών, πρέπει να βασίζονται στα δημογραφικά δεδομένα.

Κοινωνία, Οικονομία και Περιβάλλον πρέπει να λειτουργήσουν συνεργιστικά για να δομηθεί ένα Σχέδιο που θα βοηθήσει ανθρώπους και περιβάλλον να ευημερούν μαζί.

Δημόσια Ακρόαση Τοπικού Σχεδίου Πέγειας (09/09/2020)