Ελληνικό κείμενο, διαθέσιμο σύντομα

Giosa E, Mammides C, Zotos S (2018) The importance of artificial wetlands for birds: A case study from Cyprus. PLoS ONE 13(5): e0197286. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0197286