Ένας από τους πιο σημαντικούς μας στόχους ως Ίδρυμα είναι η συμβολή μας στη δημιουργία ενεργών πολιτών μέσω της εκπαίδευσης, της συμμετοχής και της ανάληψης δράσης. Οι ενεργοί πολίτες είναι αυτόνομες προσωπικότητες, με ανεπτυγμένη την κριτική σκέψη και  διάθεση για ανάληψη δράσης για το κοινό καλό.