Δυστυχώς η κλιματική αλλαγή έχει πλέον μετονομαστεί σε κλιματική κρίση. Το κράτος μας δεν έχει περιθώρια να παρεκκλίνει των στόχων του. Αντίθετα, μετά την συμφωνία των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 55% μείωσης των εκπομπών του θερμοκηπίου μέχρι το τέλος της δεκαετίας, είναι πολύ πιθανό οι στόχοι να γίνουν ακόμα ποιο ψηλοί.

Ένας σωστός προγραμματισμός και συντονισμός μεταξύ των διαφόρων Υπουργείων και Τμημάτων και μια απόλυτα διαφανής διαδικασία υλοποίησης των διαφόρων δράσεων είναι απαραίτητη ώστε να διασφαλιστεί ότι καμιά προβλεπόμενη δράση δεν θα μείνει πίσω για οποιοδήποτε λόγο.

 

Του Ορέστη Καργώτη