+357 25 320034

‘Οραμα

Το Ίδρυμα μας ενθαρρύνει τους ανθρώπους να ανακαλύψουν, να εκτιμήσουν και να προστατεύσουν το περιβάλλον γύρω τους. Οι γνώσεις και εμπειρίες μας προωθούν και συμβάλουν προς μια πιο φιλο-περιβαλλοντική κατεύθυνση στα κέντρα λήψεως αποφάσεων, ενώ παράλληλα εμπνέουν τις κοινότητες και τους υποστηρικτές στο να αναλάβουν δράση για την προστασία του περιβάλλοντος.

Εμπλεκόμαστε σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών θεματικών και μέσω συνεχών παρεμβάσεων συμβάλλουμε στη διατήρηση του ευρύτερου περιβάλλοντος. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξερευνήσετε τους στόχους μας.

ΕΙΣΤΕ ΠΑΘΙΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ;

Εάν αισθάνεστε έντονα την υποστηρίξη σας για κάποιο από τους στόχους μας, τότε αφιερώστε ένα λεπτό και κάντε μας μια εισφορά.

Κάντε μια δωρεά

Personal Info

Donation Total: €10