Σε υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν το Πανεπιστήμιο Frederick και το Terra Cypria – το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, με σκοπό την ανάπτυξη ερευνητικών προτάσεων και δράσεων γύρω από θέματα αειφόρου ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος και εκπαίδευσης. Το Μνημόνιο υπέγραψαν η κα Νατάσσα Φρειδερίκου, Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, και ο κ. Λεύκιος Σεργίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής του Terra Cypria.

Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργαστούν σε ερευνητικό επίπεδο, στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την εκπαίδευση, τις επιστήμες του περιβάλλοντος και τον ανοικτό διάλογο. Η συνεργασία μεταξύ Πανεπιστήμιου Frederick και Terra Cypria περιλαμβάνει και τη διοργάνωση παρεμβάσεων προς την κοινότητα με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.  Στις δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της συνεργασίας αναμένεται να εμπλακούν φοιτητές και ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές θα συμμετέχουν και θα συμβάλουν σε δράσεις και δραστηριότητες που υλοποιούνται από το Terra Cypria, ενώ θα αξιοποιηθούν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου για σκοπούς παροχής ακαδημαϊκής στήριξης και καθοδήγησης σε δραστηριότητες που υλοποιούνται από το Terra Cypria.  Τέλος, το Μνημόνιο προνοεί συνεργασία με το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών που διατηρεί το Terra Cypria στην Κρήτου Τέρρα με στόχο, μεταξύ άλλων, την επίσκεψη φοιτητών του Πανεπιστημίου, την παρακολούθηση μαθημάτων και τη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Η κα Νατάσσα Φρειδερίκου, δήλωσε:

«Το Πανεπιστήμιο Frederick έχει να επιδείξει αξιοσημείωτη δράση στα θέματα αειφόρου ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος και εκπαίδευσης. Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην ανάδειξη των πτυχών της αειφορίας μέσω των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρουμε, όπως το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, αλλά και μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιούμε. Μακρόχρονη και πολύτιμη συνεισφορά σε αυτά τα θέματα έχει επίσης η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης, η οποία συστάθηκε από το Πανεπιστήμιο το 2005, και αποτελεί την πρώτη δομή στο κυπριακό ακαδημαϊκό σύστημα που επικεντρώθηκε στη διατήρηση της κυπριακής φύσης. Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζουμε τη συνεργασία με το Terra Cypria που θα μας επιτρέψει να συμβάλουμε ακόμα περισσότερο στα ζητήματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, με την άμεση εμπλοκή της ακαδημαϊκής μας κοινότητας.»

 

Ο κ. Λεύκιος Σεργίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής του Terra Cypria, ανέφερε:

«Το Terra Cypria έχει μια μακρόχρονη παρουσία στον κυπριακό περιβαλλοντικό χώρο που πάει πίσω στο 1992. Μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της έρευνας και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και μέσω δράσεων άσκησης πίεσης για καλύτερη περιβαλλοντική πολιτική, προσπαθούμε για το καλύτερο του κυπριακού και ευρύτερου περιβάλλοντος. Η συνεργασία του ακαδημαϊκού χώρου με περιβαλλοντικούς ΜΚΟ αδιαμφισβήτητα μπορεί να συνεισφέρει πολλά. Είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Frederick θα ευοδώσει και σύντομα θα μπορέσουμε να κάνουμε κοινές δράσεις και συνεργασίες».

 

Στην υπογραφή του Μνημονίου ήταν επίσης παρόντες η Δρ Χρυσάνθη Κάτζη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Αντιπρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick με εξειδίκευση στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, και ο Δρ Κωνσταντίνος Κουνναμάς, Ερευνητής στη Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου.