Το νέο μας πρόγραμμα, «MedIsWet 2», ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020 με τη χορηγία του Ιδρύματος MAVA. Στο πρόγραμμα λαμβάνουν μέρος εταίροι από 8 μεσογειακές χώρες (Κύπρο, Κροατία, Τουρκία, Ιταλία, Γαλλία, Μάλτα, Ισπανία και Τυνησία) και κύριο στόχος είναι η αποκατάσταση υγροτόπων σημαντικών για τη βιοποικιλότητα.

Στη Κύπρο θα εργαστούμε στην πολύ σημαντική περιοχή του Lady’s Mile που αποτελεί κομμάτι του ευρύτερου συστήματος υγροτόπων του Ακτωτηρίου.

Η εν λόγω περιοχή επηρεάζεται ιδιαίτερα από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η ανεξέλεγκτη οδήγηση και η αλόγιστη απόρριψη απορριμμάτων. Έτσι, οι δράσεις αποκατάστασης και συντήρησης της περιοχής όπως επίσης και η ευαισθητοποίηση των ανθρώπων για την ευρύτερη οικολογική σημασία της περιοχής και ολόκληρου του συστήματος του υγροτόπου Ακρωτηρίου, προβάλλουν ως επιτακτική ανάγκη.

 

Αναλυτικότερα, οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή περιλαμβάνουν:

  1. Χαρτογράφηση και αναγνώριση των θέσεων για τις οποίες θα αποκλειστεί η πρόσβαση εντός των αλυκών,
  2. Χρήση πέτρινων ογκόλιθων για παρεμπόδιση της πρόσβαση στις πιο ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές,
  3. Χαρτογράφηση της απόρριψης αποβλήτων σε όλη την περιοχή και τον επακόλουθο καθαρισμό των περισσότερο ρυπασμένων περιοχών,
  4. Εγκατάσταση επιπρόσθετων κάδων απορριμμάτων πέρα από τους υφιστάμενους,
  5. Εντατικός καθαρισμός των καλαμιών της λίμνης «Μακριά» (η οποία βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της περιοχής Ladys Mile),
  6. Εγκατάσταση επεξηγηματικών πινακίδων και ταμπελών στην περιοχή,
  7. Αναβάθμιση ενός υπάρχοντος πτηνοπαρατηρητηρίου,
  8. Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης σε συνεργασία με τις αρχές των Βρετανικών βάσεων για τον εντοπισμό και τη δίωξη ατόμων που καταστρέφουν ή μετακινούν τους βράχους για να εισέλθουν στις πλέον ευαίσθητες περιοχές του υγροτόπου, που απορρίπτουν απόβλητα στην περιοχή ή προβαίνουν σε οποιασδήποτε άλλης φύσεως παράνομες δραστηριότητες.