Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία του περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα σημαντική.  Στις μέρες μας υπάρχει η ανάγκη για ενημέρωση και έμπνευση του κόσμου σε σχέση με το περιβάλλον. Απώτερος στόχος μας είναι  η ενεργός συμμετοχή και δράση  στα περιβαλλοντικά προβλήματα της Χώρας μας και όχι μόνο, τα οποία επηρεάζουν όλους μας καθημερινά.