Η λίμνη Παραλιμνίου αποτελεί ένα από τους ελάχιστους φυσικούς υγρότοπους που βρίσκονται σε περιοχές τις οποίες ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία, και τον δεύτερο μεγαλύτερο, μετά τις Αλυκές Λάρνακας. Η εξαιρετικά μεγάλη σημασία της λίμνης Παραλιμνίου είναι κάτι αδιαμφησβήτητο, το οποίο έχει οδηγήσει και στην αυστηρή προστασία της από εθνικές νομοθεσίας και διεθνείς συμβάσεις (σ.σ. λεπτομέρειες στο παράρτημα το οποίο επισυνάπτεται)

Δυστυχώς οι ανθρωπογενείς πιέσεις στον χώρο είναι πολύ μεγάλες, κάτι που θέτει σε κίνδυνο τα οικολογικά χαρακτηριστικά της Λίμνης, και όχι μόνο. Η Λίμνη πέρσι και φέτος γέμισε με νερό και δυστυχώς παρατηρήσαμε, και παρατηρούμε, επανειλημμένες, αυθόρμητες και χωρίς συντονισμό προσπάθειες αποστράγγισης της. Οι ενέργειες αυτές επιβαρύνουν αθροιστικά την υδρολογική ισορροπία της λίμνης και μειώνουν τις πιθανότητες επιβίωσης και επιτυχούς αναπαραγωγής των ειδών που φιλοξενούνται σε αυτήν.

Το Terra Cypria – Το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος, καταγγέλλει το συμβάν και καλεί όλους τους ενδιαφερομένους φορείς να καθίσουν γύρω από το τραπέζι για να βρεθεί μια λύση διαχείρισης του νερού, η οποία θα εξυπηρετεί όλους και δεν θα προκαλεί καμιά ζημιά στο ευαίσθητο οικοσύστημα της Λίμνης. Πέρσι, για παράδειγμα, όταν και πάλι γέμισε με νερό η λίμνη έγινε συνάντηση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και βρέθηκε η χρυσή τομή στον τρόπο διαχείρισης του νερού. Γιατί να μην μπορεί να γίνει και φέτος το ίδιο;

Ζητούμε τη θεσμοθέτηση μιας συγκεκριμένης επιτροπής και διαδικασίας, η οποία θα ενεργοποιείται όποτε η Λίμνη γεμίζει με νερό και θα διαχειρίζεται ολιστικά και με ασφάλεια το όλο θέμα.

Οι ασυντόνιστες ενέργειες, εκτός από την οικολογική ζημιά που  δυνατό να προκαλέσουν, διαταράσσουν και τις σχέσεις των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών (κυβερνητικών και μη), των οποίων η άποψη φαίνεται να αγνοείται παντελώς.

Τονίζουμε ότι η Λίμνη Παραλιμνίου είναι περιοχή ενταγμένη στο Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών Natura 2000 και οι όποιες ενέργειες  λαμβάνουν χώρα εντός αυτής, πρέπει να έπονται εξειδικευμένης μελέτης και να εξασφαλίζουν την απαραίτητη αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές.

Ο υγρότοπος της λίμνης Παραλιμνίου μπορεί και πρέπει να αποτελέσει  το στολίδι της περιοχής, ένα πόλο έλξης επισκεπτών  και κάτι για το οποίο θα υπερηφανεύονται, τόσοι οι ντόπιοι, όσο και όλοι οι Κύπριοι. Πρέπει όμως να σταματήσουν άμεσα οι μονομερείς και αυθαίρετες ενέργειες και η διαχείριση των υδάτινων πόρων της Λίμνης να γίνεται με αειφορικό και συντονισμένο τρόπο. Παράλληλα πρέπει να σταματήσουν οι επιχωματώσεις, οι αυθαίρετες απορρίψεις σκουπιδιών και άλλων αχρίστων, η λαθροθηρία, η άναρχη  μετακίνηση εντός του  Υγρότοπου, και οι χωρίς έλεγχο διελεύσεις τροχοφόρων μέσα από αυτήν.

Οικολογική Σημασία της Λίμνης Παραλιμνίου:

Στη Λίμνη υπάρχουν σημαντικά είδη φυτών που περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου, και εκεί βρίσκει καταφύγιο μεγάλος αριθμός πουλιών. Η Λίμνη αποτελεί μια από τις πέντε πιο σημαντικές περιοχές στο νησί για την αναπαραγωγή της Πελλοκατερίνας (Vanellus spinosus) και κρίνεται επίσης ιδιαιτέρως σημαντική για την αναπαραγωγή ακόμα τουλάχιστον δύο αξιόλογων ειδών, του Καλαμοκαννά (Himantopus himantopus) και του Θαλασσοσφυριχτή ή Νανοπλουμίδι (Charadrius alexandrinus). Η περιοχή αποτελεί και σημαντικό σταθμό για τα μεταναστευτικά είδη. Συνολικά στη Λίμνη έχουν καταγραφεί περισσότερα από 100 είδη πουλιών.

Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για το ενδημικό Κυπριακό νερόφιδο (Natrix natrix cypriaca), αφού αποτελεί μία από τις ελάχιστες περιοχές της Κύπρου όπου έχει καταγραφεί βιώσιμος πληθυσμός. Στη Λίμνη έχει καταγραφεί και η νυχτερίδα ρινόλοφος (Rhinolophus hipposideros). Και τα δύο είδη είναι είδη Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (Παράρτημα ΙΙ της Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Στην περιοχή έχουν επίσης καταγραφεί ακόμη 3 είδη νυχτερίδων, 6 είδη σαύρας, 4 είδη φιδιών και 1 είδος αμφιβίου που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV της Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και άλλα σημαντικά  είδη (4 είδη θηλαστικών και 7 είδη ερπετών).

Στην περιοχή απαντά βλάστηση χαρακτηριστική των αλμυρών ελών και λιμνών, και παρόχθια βλάστηση, η οποία συντίθεται από περιορισμένο αριθμό τύπων οικοτόπων, τρεις από τους οποίους περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Οικότοποι:

  • Αλόφιλες – νιτρόφιλες φυτοκοινωνίες πρωτογενούς βλάστησης με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών (τύπος οικοτόπων 1310 Salicornia and other annuals colonizing mud and sand)
  • Φυτοκοινωνίες των αλμυρών λιβαδιών [τύπος οικοτόπων 1410 Μεσογειακά αλίπεδα – Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi)]
  • Νότια παρόχθια δάση -στοές και λόχμες – Southern riparian galleries and thickets (Nerio-Tamaricetea) 92D0

Χλωρίδα:

  • Crypsis aculeata and Crypsis factorovskyi (δεν είναι είδη καθορισμού αλλά σπάνια είδη που συμπεριλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο της Κύπρου).