Πότε τα διαχειριστικά σχέδια και τα διατάγματα θα αποκτήσουν σάρκα και οστά;

Ο μεγάλος αριθμός διαχειριστικών σχεδίων, νομοθεσιών και διαταγμάτων τελικά στη χώρα μας δεν καθιστά αυτονόητη την προστασία των φυσικών περιοχών, όπως ο Ακάμας. Όταν δεν ασκείται έλεγχος και επιβολή των νόμων, φυσικό επακόλουθο είναι και οι αύξηση των ανενόχλητων παρανομούντων.

Με μια βόλτα στη Χερσόνησο του Ακάμα μπορεί οποιοσδήποτε να δει διάφορα παράνομα καφέ και εστιατόρια που ακόμα και σήμερα, μετά από χρόνια προσπαθειών απομάκρυνσης, λειτουργούν χωρίς άδειες εντός της προστατευόμενης περιοχής. Εκτός από τα υποστατικά αυτά, δυστυχώς εντοπίζονται και πολλές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα ανεξέλεγκτα χωρίς να υπάρχει κάποιος ενεργός έλεγχος από το κράτος για να επιβληθεί η έννομη τάξη. Οι εν λόγω παρανομίες και ανεξέλεγκτες δραστηριότητες θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα της περιοχής συμπεριλαμβανομένων των ειδών και οικοτόπων  που προστατεύονται εντός αυτής. Για παράδειγμα, η ανεξέλεγκτη οδήγηση τετράτροχων στην ευρύτερη περιοχή του Ακάμα, εκτός των δρόμων μέσα σε ευαίσθητους οικότοπους και πολλές φορές στις παραλίες ωοτοκίας.

Η χρήση ομπρελών, η διέλευση αλλά και η αγκυροβόληση σκαφών στο βόρειο κόλπο Λάρας συνεχίζεται, παρόλο που απαγορεύεται βάσει διατάγματος του Τμήματος Αλιείας (Κ.Δ.Π. 234/2018) από την 1η Μαΐου μέχρι τέλος Οκτωβρίου εκάστου έτους. τα φαινόμενα αυτά, όπως δείχνει και το φωτογραφικό υλικό που επισυνάπτουμε,, εξακολουθούν να υπάρχουν αφού απλά δεν υπάρχει ικανοποιητικός έλεγχος για επιβολή της έννομης τάξης αλλά και ικανοποιητική ενημέρωση των επισκεπτών στις παραλίες για τη σοβαρότητα των επιπτώσεων της πράξης τους και πόση ζημιά μπορεί να προκαλούν,

Ακούμε για χρόνια υποσχέσεις για την ρύθμιση των πιο πάνω θεμάτων χωρίς όμως να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. Έγνοια μας δεν είναι να κατηγορήσουμε κανένα αλλά να κρούσουμε τον κώδωνα του κινδύνου ώστε να ληφθούν επιτέλους οι απαραίτητες δράσεις από τους αρμόδιους φορείς. Ζητούμε την άμεση επιβολή του νόμου καθώς και την έμπρακτη  εφαρμογή των  Διαχειριστικών Σχεδίων για τον Ακάμα, τα οποία με τις κατάλληλες ρυθμίσεις θα ευνοήσουν το περιβάλλον, αλλά και την ευημερία των γύρω κοινοτήτων και την τοπική οικονομία.

Δηλώνουμε ότι πρώτοι εμείς θα συγχαρούμε την κυβέρνηση όταν πάρει τα κατάλληλα μέτρα για τη απομάκρυνσης των διαφόρων παρανομιών εντός της πανέμορφης περιοχής του Ακάμα και ρυθμίσει τις διάφορες δραστηριότητες ώστε να μην προξενούν ζημιά στο περιβάλλον.

Όραμά μας είναι η φυσική περιοχή του Ακάμα να προστατευτεί κατάλληλα και να αποτελέσει στρατηγικό πόλο έλξης φυσιοδιφών τουριστών τόσο από Κύπρο αλλά και εξωτερικό. Στη συνέχεια θα οδηγούνται να επισκεφτούν τα γύρω χωριά στηρίζοντας έτσι τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως καφέ, εστιατόρια και ξενοδοχεία, που λειτουργούν νόμιμα ή θα λειτουργήσουν εντός των οικιστικών πυρήνων. Ενισχύοντας έτσι την οικονομία των μικρομεσαίων επιχειρήσεως της υπαίθρου του νησιού μας.