Την Ανοικτή επιστολή συνυπογράψαμε και τη στείλαμε μαζί με το BirdLife Cyprus, τη ΚΟΚ & ΔΑΖ, την Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών και το Save Akamas/Save Cyprus, στις 10 Ιουνίου.

Τα επιστημονικά δεδομένα που έχει μπροστά του το Τμήματος Περιβάλλοντος είναι κατά την άποψη μας ξεκάθαρα και πλέον η μόνη λύση είναι η έκδοση αρνητικής γνωμάτευσης

Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει οριστικός επενασχεδιασμός του, ώστε να διαμoρφωθεί ένα νέο Τοπικό Σχέδιο, προσαρμοσμένο στην Τοπικότητα του Ακάμα και την επιτακτική ανάγκη μακροχρόνιας συνύπαρξης περιβάλλοντος, οικονομίας και κοινωνίας

Δυστηχώς, και όπως εξηγούμε και στο Τμήμα Περιβάλλοντος, έχουμε στείλει πολλές προτάσεις για νέα μέτρα και πολιτικές προσαρμοσμένα στην τοπικότητα του Ακάμα, τα οποία θα βοηθήσουν πραγματικά και οριζόντια, ΟΛΟΥΣ τους ιδιοκτήτες γης του Ακάμα που δύναται να στερούνται αναπτυξιακών δικαιωμάτων και παράλληλα να διασφαλίζουν τη προστασία του περιβάλλοντος και την ορθή εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.

Σημειώνουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και το Πολεοδομικό Συμβούλιο μέχρι σήμερα δεν απάντησαν στις επιστολές μας.