Εκπαίδευση για επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο και τους φυσικούς της πόρους

Αυτό τον μήνα, ετοιμάσαμε τον δεύτερο κύκλο εκπαιδεύσεων για το κίνημα Generation Klimact, ο οποίος θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης σε τοπικό επίπεδο. Με άλλα λόγια, οι μαθητές θα μάθουν για το πώς η κρίση επηρεάζει και θα συνεχίσει να επηρεάζει την καθημερινότητα μας και το περιβάλλον τις δεκαετίες που έπονται, εάν δεν πράξουμε τώρα.

Κατά την διάρκεια των παρουσιάσεων, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν σημαντικές πληροφορίες από ειδικούς από διάφορους τομείς που ήδη επηρεάζονται από την κλιματική κρίση, όπως είναι η γεωργία, η αλιεία, η θαλάσσια και χερσαία βιοποικιλότητα, αλλά και η δημόσια υγεία.

Με αυτό τον κύκλο εκπαιδεύσεων, ελπίζουμε να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε περαιτέρω τους μαθητές με το να φέρουμε  το πρόβλημα πιο «κοντά» τους. Έτσι θα μπορέσουν να καταλάβουν πως ο τόπος και ο χρόνος στον οποίο πρέπει να δράσουν είναι εδώ, και τώρα.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το έργο Generation KLIMACT  εδώ.