ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

κ. Κώστα Καδή

Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

κ. Νίκο Νουρή

Υπουργό Εσωτερικών

 

Θέμα: Ανάγκη άμεσης λήψης αποτελεσματικών μέτρων διατήρησης και διαχείρισης της περιοχής  Natura 2000 Λίμνη Παραλιμνίου

Έντιμοι κύριοι Υπουργοί,

Όπως γνωρίζετε, η Λίμνη Παραλιμνίου αποτελεί μέρος του Δικτύου Natura 2000, τόσο Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) όσο και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τη σημασία της, μεταξύ άλλων, για το ενδημικό και σπανιότατο Νερόφιδο Natrix natrix cypriaca και ως μια από τις σημαντικότερες περιοχές στην Κύπρο για τα είδη πουλιών Πελλοκατερίνα Vanellus spinosus και Καλαμοκαννά Himantopus himantopus.

Παρόλο το καθεστώς προστασίας της, και παρότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καταδικαστεί από το Δικαστήριο της ΕΕ το 2012 για την ελλιπή προστασία της, η Λίμνη Παραλιμνίου συνεχίζει να αντιμετωπίζει σωρεία σημαντικών πιέσεων και απειλών.

Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η έλλειψη συντονισμένης διαχείρισης του νερού που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των ειδών χαρακτηρισμού. Συγκεκριμένα, το χωμάτινο ανάχωμα που είχε κατασκευαστεί σε κανάλι εκροής της Λίμνης με σκοπό τη διατήρηση της στάθμης του νερού αφαιρέθηκε στις αρχές Ιανουαρίου, χωρίς να έχει δοθεί αιτιολόγηση από τις Αρχές. Η αφαίρεση του αναχώματος έχει φέρει ως αποτέλεσμα την εκροή σημαντικών ποσοτήτων νερού από τη Λίμνη, η οποία και συνεχίζει, γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό ενόψει της αναπαραγωγικής περιόδου των ειδών.

Επιπρόσθετα, ο σημαντικός αυτός υγροβιότοπος πλήττεται, μεταξύ άλλων, από μη συμβατές και μη αδειοδοτημένες χρήσεις του χώρου, όπως τη λειτουργία σκοπευτηρίου, δυο πιστών αγωνιστικής μοτοσυκλέτας (motocross) καθώς και πίστας αερομοντελισμού, εντός και πλησίον της προστατευόμενης περιοχής. Η Λίμνη επίσης υποφέρει από ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων και μπάζων, ανεξέλεγκτη πρόσβαση, καθώς και από περιστατικά λαθροθηρίας και παράνομης παγίδευσης.

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ-ΜΚΟ), ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου (BirdLife Cyprus), το Terra Cypria-το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος και η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών ζητούν από τα αρμόδια Υπουργεία:

  1. Το άμεσο κλείσιμο του καναλιού και την αποφυγή ανάλογων περιστατικών αδικαιολόγητης, χωρίς συντονισμό και μονομερούς αποστράγγισης της Λίμνης στο μέλλον.
  2. Την άμεση εφαρμογή των αποτελεσμάτων της επικείμενης υδρολογικής μελέτης για τις ανάγκες των ειδών χαρακτηρισμού η οποία θα καθορίσει και το υδατικό ισοζύγιο που θα πρέπει να τηρείται.
  3. Την άμεση έκδοση Διαταγμάτων Προστασίας και Διαχείρισης για τις περιοχές ΕΖΔ και ΖΕΠ όπως απαιτούν οι σχετικές νομοθεσίες.
  4. Τη σύσταση Διαχειριστικής Επιτροπής για τη Λίμνη Παραλιμνίου που να λαμβάνει δράσεις στη βάση των Διαχειριστικών Σχεδίων και των Διαταγμάτων της περιοχής και θα διαχειρίζεται μεταξύ άλλων το υδατικό ισοζύγιο της Λίμνης.
  5. Την άρση όλων των παρανομιών εντός της προστατευόμενης περιοχής της Λίμνης Παραλιμνίου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συζήτηση του θέματος.

Με εκτίμηση,

Πέτρος Πασιάς

Πρόεδρος

Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου

 

Μάρτιν Χέλλικαρ

Διευθυντής

Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου (BirdLife Cyprus)

 

Λεύκιος Σεργίδης

Εκτελεστικός Διευθυντής

Ίδρυμα Terra Cypria

 

 

Κλείτος Παπαστυλιανού

Εκπρόσωπος

Πρωτοβουλία Διάσωσης Φυσικών Ακτών